Събитието ще бъде с отворени врати за крайни клиенти. Ще имате възможност да извършвате търговска, рекламна, промоционална и други дейности, които могат да допринесат за развитието на Вашия бизнес.