През 2024 събитието ще се проведе между 18 – 20 октомври, на територията на Международен панаир Пловдив

Политика за личните данни

Ние от “АНИМАЛИЯ 2015” ЕООД с ЕИК203740278 и адрес на управление: гр. Варна, ул. Димитър Пешев №46, в качествата си на организатор на SOFIA ZOO EXPO – 2023 се грижим за сигурността на Вашите лични данни съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). 

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани в различен обем в зависимост от целите, за които са предоставени. Настоящата политика за поверителност се отнася за информацията, която предоставяте във връзка с:

  • осигуряване на нормалното функциониране на интернет страницата ни;
  • заявено желание да се включите като партньор в събитието SOFIA ZOO EXPO;
  • заявено желание да се включите като изложител в събитието SOFIA ZOO EXPO;
  • други законово разрешени хипотези на обработване на лични данни.

Данни за контакт с администратор на лични данни

АНИМАЛИЯ 2015” ЕООД  действа като съвместен администратор на лични данни и отговарят солидарно за тяхната защита и поверителност по силата на GDPR.

За да се свържете с Администраторите във връзка с обработването на Ваши данни, съгласно настоящата Политика, Ви молим да използвате следния имейл адрес: info@sofiazooexpo.com

Молим Ви да имате предвид, че нито един от членовете на екипа на “АНИМАЛИЯ 2015” ЕООД няма да обработва данните Ви в лично качество, освен ако не сте се съгласили изрично с това по друг повод.

Какви лични данни събираме и защо обработваме Ваши лични данни?

Обработваме само онези лични данни, които са необходими за посочените в настоящата Политика цели, а именно:

  1. За осигуряване на нормалното функциониране на интернет страницата ни (Политика за Бисквитки)

С цел информационна сигурност и осигуряване на нормалното използване на нашата интернет страница и на основание легитимен интерес, използваме функционални бисквитки. Ако ни предоставите своето съгласие, ще обработим и данни, събрани от аналитични и други бисквитки – съгласно посоченото в нашата Политика за бисквитки, с която Ви молим да се запознаете преди да започнете да използвате интернет страницата ни.

При всяко посещение на интернет страницата, автоматично се регистрира IP адреса, който използвате за достъп, както и друга информация за като посетени подстраници, дата и час на посещението, версия на браузъра Ви и на операционната система на устройството, чрез което посещавате нашата страница.

  1. Ако сте се съгласили да получавате актуални новини и информация във връзка със събитието SOFIA ZOO EXPO, ще използваме посочените от Вас данни за контакт, за да Ви изпращаме нашия бюлетин или други полезни материали.
  2. При заявено желание за участие като изложител или партньор в SOFIA ZOO EXPO, когато ни пишете през интернет страницата ни, по имейл, чат платформа или по друг начин, ще обработим Вашите данни за контакт, за да можем да се свържем с Вас. Ако ни споделите друга лична информация в текста на запитването си, ще обработим тази информация, доколкото е необходимо, за да отговорим на въпросите, които сте ни поставили.
    Обработваме следните лични данни:

– Име и фамилия;

– Компания / организация, която представлявате;

– Телефон за връзка, имейл и други данни за контакт, които решите да споделите с нас.

За колко време съхраняваме Вашите лични данни?
Ще съхраним Вашите лични данни само за целите, посочени по-горе, и само за необходимия за изпълнението им срок

Дани във връзка с осъществена кореспонденция и запитвания ще запазим толкова дълго, колкото е необходимо, за да отговорим на Вашето запитване, и за до 6 месеца след това, след което ще изтрием Вашата информация.

Лични данни на партньори и изложители ще запазим за срок не по-дълъг от 1 година от последния контакт, осъществен с Вас, или до оттегляне на съгласието за обработване – което обстоятелство настъпи по-рано.

При възникване на необходимост – например правен спор и легитимен интерес за “АНИМАЛИЯ 2015” ЕООД  да защити правата си, е възможно да обработваме лични данни за по-дълъг срок. Във всеки случай личните Ви данни ще бъдат унищожени след отпадане на необходимостта от тяхното обработване.

С кого споделяме Вашите лични данни?
Съгласно политиките на Google Inc., данните, попълнени в Google документи, не се споделят с трети лица и не се използват за реклама. Ние няма да споделяме или разпространяваме Вашите данни за маркетингови или други цели на трети страни.

Молим Ви да имате предвид, че всички наши сътрудници са обвързани със задължения за защита на информацията и за запазване ѝ като поверителна.

Никога няма да продадем Вашата информация на трети лица или да я използваме за цели, за които не сме Ви уведомили и не сте ни дали предварително съгласие.

Какви са Вашите права?
Като лице, за което се отнасят данните, имате право да получите потвърждение и/или подробна информация, вкл. копие на обработваните за вас лични данни (право на достъп).

Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).

Важно е да знаете, че можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време като се свържете с нас на посочените данни за контакт.

Ако считате, че Вашите права за защита на данните, са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02/91-53-518, е-мейл: kzld@cpdp.bg и/или друг надзорен орган, когато смятате, че е налице нарушение във връзка с обработката на личните Ви данни.

За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля свържете се с нас на посочените по-горе данни за контакт.

Промени в настоящата Политика

Когато правим несъществени промени в Политиката ни за защита на личните данни, ще публикуваме актуализираната версия на нашата интернет страница с посочване на датата, от която започва да се прилага занапред. Считано от тази дата (19.07.2023 г.) обработването на Вашите лични данни, ще се извършва съгласно правилата в тази версия.

Когато извършваме съществени промени в правилата и начините за обработване на Вашите лични данни, ще Ви уведомим предварително като Ви изпратим актуализираната версия на Политиката за защита на личните данни, доколкото разполагаме с Вашите данни за контакт и имаме право да ги използваме за тази цел. Също така ще публикуваме нарочно уведомление на нашата интернет страница.

Благодарим Ви!